Przeciwdziałanie wyzyskowi seksualnemu i nadużyciom seksualnym

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka jako Partner UNICEF przy projekcie "Powiedz TAK szczepieniom" zgodnie z Biuletynem Sekretarza Generalnego ONZ ma obowiązek przestrzegać międzynarodowej polityki ochrony przed wyzyskiwaniem i nadużyciom seksualnym. Działania mają na celu ochronę zarówno dzieci, beneficjentów projektów prowadzonych w ramach działalności Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, jak i pracowników i współpracowników Fundacji. 

Polityka przeciwdziałania wyzyskowi seksualnemu i nadużyciom seksualnym wprowadza dwie definicje: 

„Wyzysk seksualny” to wszelkie udane lub nieudane próby nadużycia władzy bądź wykorzystania bezbronności lub zaufania drugiej osoby do celów seksualnych, w tym w celu uzyskania korzyści finansowych, społecznych lub politycznych dzięki wykorzystaniu seksualnemu innej osoby. (ST/SGB/2003/13)

„Nadużycia seksualne” to mające charakter seksualny naruszenie nietykalności cielesnej drugiej osoby bądź grożenie takim działaniem, odbywające się z wykorzystaniem siły, nierówności lub przymusu. (ST/SGB/2003/13)

Zgodnie z polityką UNICEF dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.

Fundacja wprowadzając politykę przeciwdziałania wyzyskowi seksualnemu i nadużyciom seksualnym przyjmuję zasadę zero tolerancji: 

  • Niepożądanych propozycji seksualnych
  • Niepożądanego dotykania lub innego kontaktu fizycznego
  • Nakłaniania do czynności seksualnych za pomocą gróźb, szantażu lub innych form przymusu
  • Niestosownych komentarzy lub żartów
  • Wyświetlanie osobom trzecim materiałów o charakterze seksualnym
  • Wykonywanie seksualnych gestów lub używanie seksualnych przezwisk

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zachowania zachęcamy do zgłaszania przypadków do Pełnomocnika Fundacji ds. PSEA: fimid.PSEA@gmail.com, telefonicznie pod numer (+48) 22 327 74 26 lub osobiście w siedzibie Fundacji.