OPP 1,5%

od 2018 roku Fundacja IMiD posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz Fundacji IMiD w rozliczeniu PIT wpisz

KRS Fundacji: 0000499290

Uprawnienia nabyte przez Fundację w wyniku uzyskania statusu OPP:

  1. możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby fizyczne;
  2. zwolnienie z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat sądowych, podatku VAT od żywności przekazanej Fundacji przez producenta, a także przy sprzedaży towarów nieobjętych podatkiem akcyzowym oraz takich, które organizacja otrzymała jako darowiznę rzeczową podczas zbiórki publicznej lub zakupiła za pieniądze zebrane podczas zbiórki publicznej (w zakresie prowadzonej działalności pożytku publicznego);
  3. użytkowanie państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach;
  4. angażowanie do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy;
  5. zatrudnianie osób skierowanych do odbycia służby zastępczej;
  6. nieodpłatne informowanie przez radio i telewizję publiczną o działalności.