Misja i cele

Misja Fundacji

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego, czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2014 roku.

Cele statutowe Fundacji

  • Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
  • Promocja profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży.
  • Pomoc pacjentom, w tym prowadzenie działań mających na celu wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin.
  • Działalność na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy w placówkach medycznych.
  • Prowadzenie działań mających na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce zdrowotnej.
  • Wspieranie i upowszechnianie działalności naukowej.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej.

Do pobrania

Aktualności

Konkurs na stworzenie koncepcji komiksu dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu Heads Up

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego celem jest stworzenie koncepcji komiksu skierowanego…