Misja i cele

Misja Fundacji

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Naszą rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom. Fundacja związana jest z Instytutem Matki i Dziecka, bezpośrednio go wspierając. By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz protekcji zdrowia Polaków. Zadaniem jakie stawiamy przed sobą jest również pozyskiwanie środków na konserwację sprzętu medycznego, czy rozwój placówek medycznych i naukowych, a tym samym próba zapewnienia jak najlepszej jakości usług.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2014 roku.

Cele statutowe Fundacji

  • Działalność na rzecz ochrony zdrowia.
  • Promocja profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży.
  • Pomoc pacjentom, w tym prowadzenie działań mających na celu wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin.
  • Działalność na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy w placówkach medycznych.
  • Prowadzenie działań mających na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce zdrowotnej.
  • Wspieranie i upowszechnianie działalności naukowej.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej.

Do pobrania

Aktualności

Regulamin konkursu Sunday Runday

REGULAMIN KONKURSU SUNDAY RUNDAY kierowanego do uczestników biegu dla młodzieży organizowanego 8.10.2023 na PGE Narodowym §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin, zwany…