Praca

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Koordynatora ds. naukowych i medycznych ( Scientific and medical content manager ) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Koordynatora ds. naukowych i medycznych:

 1. koordynowanie działań w projekcie pod względem realizacji harmonogramu Projektu w zakresie działań eksperckich związanych z profilaktyką i propagowaniem szczepień,
 2. Bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 3. kontrola budżetu projektu,
 4. sprawozdawczość merytoryczna,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 6. nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,
 7. kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji projektu,
 8. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość zagadnień związanych ze profilaktyką zdrowotną dla dzieci,
 • udział w przynajmniej jednym projekcie międzynarodowym;
 • doświadczenie w występowaniu na konferencjach naukowych jako prelegent, ekspert,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje PR Manager na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków PR Manager:

 1. koordynowanie działań w projekcie pod względem prowadzonych kampanii promocyjnych w szeroko rozumianych mediach;
 2. bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 3. kontrola budżetu projektu,
 4. sprawozdawczość merytoryczna,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 6. nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,
 7. kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji projektu,
 8. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie,
 9. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum dwu- lub trzyletnie doświadczenie w dziedzinie public relations,
 • znajomość rynku medycznego,
 • znajomość angielskiego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Koordynatorów działań promocyjnych ( Output  manager) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Koordynatora działań promocyjnych:

 1. koordynowanie działań w projekcie pod względem prowadzonych kampanii promocyjnych w szeroko rozumianych mediach, w tym w telewizji, prasie, mediach społecznościowych, konferencjach naukowych, organizowanie webinariów,
 2. Bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 3. kontrola budżetu projektu,
 4. sprawozdawczość merytoryczna,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 6. nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,
 7. kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji projektu,
 8. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie,
 9. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum dwu- lub trzyletnie doświadczenie w dziedzinie public relations,
 • znajomość rynku medycznego,
 • znajomość angielskiego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Specjalistów ds. dystrybucji ( Distribution and venues research, Distribution Contact Officer) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Specjalisty ds. dystrybucji:

 1. koordynowanie działań w projekcie pod względem dystrybucji materiałów promocyjnych na terytorium Polski,
 2. organizowanie dostaw i sporządzanie planów i terminów dostaw ,
 3. bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 4. sprawozdawczość merytoryczna,
 5. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 6. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane z ekonomii, logistyki),
 • znajomość angielskiego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Koordynatora ds. organizacji Helpdesku ( Helpdesk coordinator) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

 

Zakres obowiązków Koordynatora ds. organizacji Helpdesku:

 1. koordynacja działań prowadzących do stworzenia i uruchomienia helpdesku i call center dla rodzin ukraińskich,
 2. rekrutacja pracowników,
 3. koordynacja bieżącego funkcjonowania helpdesku i call center,
 4. bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 5. sprawozdawczość merytoryczna,
 6. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 7. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem helpdesku/ call center,
 • znajomość angielskiego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Specjalisty ds. rozliczeń finansowych Projektu ( Finance officer) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Specjalisty ds. rozliczeń:

 1. prowadzenie rozliczeń finansowych projektu zgodnie z harmonogramem projektu,
 2. sporządzanie wniosków o płatność i weryfikacja rachunkowa wniosków o płatność, w tym poniesionych wydatków,
 3. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową projektu,
 4. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 5. dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z budżetem projektu,
 6. bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 7. sprawozdawczość merytoryczna,
 8. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 9. kontakty z przedstawicielami organizacji współpracujących w projekcie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-3 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych z zewnętrznymi podmiotami, mile widziane doświadczenie w projektach międzynarodowych,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Konsultantów medycznych i psychologicznych z duża wiedzą ekspercką z zakresu szczepień oraz współpracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub psychologiczne,
 • wiedza ekspercka w dziedzinie szczepień, działań profilaktycznych w dziedzinie pediatrii lub wsparcia psychologicznego dzieci i rodzin;
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów merytorycznych do kampanii promujących postawy zdrowotne;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Specjalistów ds. HR ( HR officer ) na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Specjalisty ds. HR:

 1. prowadzenie dokumentacji kadrowej personelu zaangażowanego w realizację projektu,
 2. sporządzanie list płac
 3. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących zaangażowania personelu,
 4. bieżąca współpraca z zespołem projektowym, zlecanie zadań, zatwierdzanie ich wykonania,
 5. sprawozdawczość merytoryczna,
 6. nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2-3 letnie doświadczenie w rozliczaniu umów cywilnoprawnych,
 • mile widziane doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców,
 • mile widziana znajomość rozliczania kosztów osobowych w projektach;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF ogłasza zapotrzebowanie na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej oraz chatbota.

Oczekujemy, że strona będzie prosta, przejrzysta i łatwa w obsłudze. Chcemy mieć możliwość samodzielnej edycji treści.

Rodzaj współpracy: umowa o dzieło

Wymagania:

 • doświadczenie w tworzeniu stron internetowych,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.

Strona www musi zawierać:

 • CMS
 • framework AMP
 • chatbot
 • licznik odwiedzin
 • licznik kontaktów przez chatbota
 • wyszukiwarka
 • interfejs API
 • relacyjna baza danych
 • interfejs administratora
 • silnik SSR
 • integracja z zewnętrznymi partnerami jak Google Facebook Github Instagram
 • Systemy analizy obciążenia
 • system analityki trendów oraz interakcji
 • projekt wizualny

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Specjalistów do prowadzenie helpdesku na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres Specjalisty do prowadzenia Helpdesku:

1. telefoniczna obsługa helpdesku dla rodzin ukraińskich,

2. dbanie o najwyższe standardy jakości obsługi Klienta,

3. budowanie i utrzymywane pozytywnych relacji z Klientem,

4. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z obsługą helpdesku.

Wymagania:

· biegła znajomość języka polskiego oraz ukraińskiego,

· wykształcenie średnie,

· doświadczenie w obsłudze Klienta,

· umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,

· umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,

· samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w związku z prowadzonym Projektem dot. promocji szczepień dla ludności ukraińskiej, realizowanym wspólnie z UNICEF poszukuje Specjalisty ds. obsługi technicznej helpdesku na okres od zaraz do końca grudnia 2022 r.

Rodzaj współpracy: umowa zlecenie

Zakres obowiązków Specjalisty ds. obsługi technicznej helpdesku:

1. pomoc techniczna w działaniach prowadzących do stworzenia i uruchomienia helpdesku i call center dla rodzin ukraińskich,

2. bieżąca pomoc techniczna w trakcie funkcjonowania helpdesku,

3. kontakt z ekspertem helpdesku,

4. monitorowanie i zgłaszanie usterek urządzeń,

5. pomoc przy rekrutacji Specjalistów do prowadzenie helpdesku.

Wymagania:

· wykształcenie średnie,

· mile widziana znajomość języka ukraińskiego,

· umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,

· umiejętność rozwiązywania problemów i działania w trudnych sytuacjach, także pod presją czasu,

· samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

Informujemy iż, po zakończeniu procesu rekrutacji przesłane przez Państwa CV zostaną zniszczone.