Stypendium Fundacji IMiD "Młodzi Zdolni"

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka organizuje konkurs stypendialny dla dzieci pracowników IMiD uczęszczających do klas 4-8 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i talentami. Stypendium przyznawane jest w pięciu kategoriach: sport, technologie informacyjne, matematyczno-przyrodnicze, humanistyczno-językowe oraz artystyczne.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają stypendium w wysokości 300 zł netto miesięcznie przez okres 12 miesięcy, które będą zobowiązani wykorzystać do aktywnego uczestnictwa w programach, projektach, treningach lub zajęciach związanych z daną kategorią stypendium.

Wnioski należy składać w terminie 1-24 września poprzez formularz - link do formularza

Zwycięzców Konkursu wybierze Jury Fundacji oraz Komisja Stypendialna, składająca się z ambasadorów reprezentujących poszczególne kategorie stypendium.

  1. Kategoria sportowa - Paulina Chylewska
  2. Kategoria matematyczno-przyrodnicza - Łukasz Durajski
  3. Kategoria humanistyczno-językowa - Aneta Korycińska oraz Mateusz Adamczyk
  4. Kategoria artystyczna - Zofia Chylak
  5. Kategoria technologii informacyjnych – w trakcie ustaleń

Więcej o zasadach Konkursu oraz poszczególnych kategoriach dowiedzą się Państwo z regulaminu dostępnego na stronie IMiD.

REGULAMIN KONKURSU: