Spotkanie Liderów IMiD

Za nami Spotkanie Liderów IMiD, które odbyło się w zeszłym tygodniu w malowniczym Łochowie. Spotkanie zostało zrealizowane przez Fundację Instytutu Matki i Dziecka w ramach projektu „Team IMiD Drużyna Wsparcia” realizowanego w ramach wsparcia Fundacja PFR.

Kierownicy Instytutu Matki i Dziecka uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez trenerów House of Skills. Szkolenie było okazją do wymiany pomysłów, wypracowania wspólnych celów i określenia kierunku rozwoju, aby kontynuować misję zapewniania opieki medycznej na najwyższym poziomie, rozwijania nauki i doskonalenia umiejętności naszego personelu.

Spotkanie było również doskonałą okazją do integracji i budowania więzi.

Dziękujemy Fundacja PFR za wsparcie, które umożliwiło nam zorganizowanie tego niezwykłego spotkania liderów IMiD, a także wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wniesione pomysły. Jesteśmy pewni, że efekty Waszej pracy przyniosą wiele sukcesów w przyszłości!