Regulamin konkursu Sunday Runday

REGULAMIN KONKURSU

SUNDAY RUNDAY

kierowanego do uczestników biegu dla młodzieży organizowanego

8.10.2023 na PGE Narodowym

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Sunday Runday” a także kryteria oceny zgłoszeń i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Konkurs kierowany jest do uczestników biegu Sunday Runday.
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl, nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem   Konkursu jest  pani   Dorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą spełniać następujące warunki:

 1. Zarejestrować się na bieg "Sunday Runday" w sposób oficjalny. Link do zapisów: https://b4sportonline.pl/zabiegana_mama/zapisy_na_sunday_runday
 2. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Jaki jest Twój sposób na dobry nastrój?" poprzez formularz rozesłany mailowo do uczestników biegu.
 3. Wziąć udział w biegu Sunday Runday 8.10.2023

§3. NAGRODY

W ramach Konkursu zostanie wyłonionych sześciu zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkretne nagrody zostaną określone przez Organizatora przed dniem biegu i zostaną ogłoszone na stronie Facebook Organizatora.

§4. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki uczestnictwa, w tym udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Wybór zwycięzców odbędzie się poprzez wybór najciekawszych odpowiedzi nadesłanych przez uczestników.
 3. Wyboru dokona komisja składająca się z członków Zespołu Fundacji.

§5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia Odważ się być zdrowym na Facebooku oraz poprzez kontakt z zwycięzcami na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu. Zwycięzcy będą mieli 7 dni od ogłoszenia wyników, aby skontaktować się z Organizatorem i odebrać swoje nagrody.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zwycięzców w przypadku otrzymania większej liczby nagród od sponsora wydarzenia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

7. KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Konkursu, prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem fundacja@fundacja.imid.med.pl