Fundacja wspiera Klinikę Onkologii

Dzięki wsparciu przekazywanemu Fundacji IMiD zakupiliśmy piłę do cięcia kości z ostrzem diamentowym za 146 000 złotych!

Piła wykorzystywana jest w procesie diagnostyki i leczenia schorzeń związanych z guzami kości.

W 2020 roku Fundacja przekazała do Instytutu sprzęt i środki za łączną sumę ponad 3 miliony złotych