Pomoc Ukrainie

Wsparcie dla obywateli Ukrainy w IMiD

W obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie, rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie i wsparcie obywateli Ukrainy kierowanych do Instytutu Matki i Dziecka, w tym kobiet ciężarnych oraz rodziców z dziećmi. Wśród niezbędnych środków znajdują się m. in. artykuły higieniczne, ubrania, produkty spożywcze. Niezbędne będzie również zapewnienie transportu oraz zakwaterowania dla rodzin.

Środki można wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji IMiD z dopiskiem “Pomoc dla Ukrainy”
FUNDACJA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA
Nr konta: 49 2490 0005 0000 4530 7952 1449


Darowizny zostaną przeznaczone na zakup artykułów higienicznych, ubrań, produktów spożywczych etc., a także zakup wyprawek dla noworodków urodzonych w IMiD oraz niezbędnych produktów dla kobiet w połogu. Planujemy również pomoc w transporcie i zakwaterowaniu rodzin, a także wyżywienie dla rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziałach Instytutu Matki i Dziecka.

Help for patients from Ukraine

In the face of the escalation of the armed conflict in Ukraine, we are starting a fundraiser for the supply and support of Ukrainian citizens referred to the Institute of Mother and Child, including pregnant women and parents with children. Among the necessary measures are, among others hygienic articles, clothes, food products. It will also be necessary to provide transport and accommodation for families.

Funds can be deposited directly into the Foundation’s EURO account

title: HELP FOR UKRAINE

[IBAN] PL83 2490 0005 0000 4600 2108 2755

[SWIFT] ALBPPLPW

The donations will be allocated to the purchase of hygiene products, clothes, food products, etc., as well as the purchase of layettes for newborns born at IMC and the necessary products for women in puerperium. We also plan to help transport and accommodate families, as well as provide the meals for parents of children hospitalized in the departments of the Institute of Mother and Child.

Wspiarają nas:

Zobacz także:

Spotkania adaptacyjne dla mam i dzieci z Ukrainy