Improve the Youth

Celem projektu Improve the Youth jest wspieranie młodzieży w jednej z najbardziej kryzysowych sfer życia, związanej ze zdrowiem psychicznym, które ma bardzo duży wpływ na inne sfery. Potrzeba projektu wynika z pogarszających się z roku na rok wyników badań młodzieży w Polsce. W realizację projektu zaangażowane będzie środowisko lekarskie, pracownicy młodzieżowi, szkoły, osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową oraz sama młodzież.

Projekt jest realizowany od września 2017 roku do końca lutego 2019.

Projekt otrzymał pozytywną opinię i zgodę na jego realizację Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka. Pełna treść dokumentu Zgody Komisji Bioetycznej