Neopalium - seminarium

Seminarium „Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej"

Do udziału w seminarium zaproszeni są: lekarze ginekolodzy, neonatolodzy, anestezjolodzy, pielęgniarki i położne, psycholodzy, fizjoterapeuci pracujący na Oddziałach Położniczych, Noworodkowych i Intensywnej Terapii Noworodka z całej Polski. W jednej sesji uczesnticzy do 15 osób.

Cele

Podstawowymi celami jest:

uzyskanie szerokiej informacji o postępowaniu paliatywnym w okresie perinatalnym,

zdobycie umiejętności rozpoznania sytuacji wymagających podjęcia paliatywnej opieki perinatalnej,

poznanie zasad etycznych, prawnych i klinicznych mających zastosowanie w paliatywnej opiece perinatalnej,

wypracowanie dobrych praktyk w opiece nad noworodkiem w końcowym etapie życia oraz dla wsparcia jego rodziców

Inforacje podstawowe

Seminarium odbywa się w terminach: 9-10 czrwca, 13-14 października, 17-18 listopada, 8-9 grudnia

Koordynatrzy projektu:

dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD - strona medyczna

dr filozofii i nauk humanistycznych Sławomir Szczepaniak - strona filozoficzno-etyczna